โรงเรียนบ้านท่านุ่น

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านท่านุ่น ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

การแข่งขันกีฬาอันดามันเกมส์ ครั้งที่ 24

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 รร.บ้านท่านุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอันดามันเกมส์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566

บทความล่าสุด