โรงเรียนบ้านท่านุ่น

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านท่านุ่น ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 21212241
อนุบาล 31918372
รวม อนุบาล3130613
ประถมศึกษาปีที่ 12018381
ประถมศึกษาปีที่ 23122532
ประถมศึกษาปีที่ 31125362
ประถมศึกษาปีที่ 42420442
ประถมศึกษาปีที่ 51733502
ประถมศึกษาปีที่ 62918472
รวมประถม13213626811
มัธยมศึกษาปีที่ 12022422
มัธยมศึกษาปีที่ 22317402
มัธยมศึกษาปีที่ 31624402
รวมมัธยมต้น59631226
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด22222945120

บทความล่าสุด