โรงเรียนบ้านท่านุ่น

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านท่านุ่น ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

โครงการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

วันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วม”โครงการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ” รายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศปป.๔ โดย กอรมน. ณ หาดนาเกลือ หาดบางขวัญ หมู่ ๗ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

บทความล่าสุด